İSTANBUL MALİYE VAKFI BAŞKANLIĞI’NA

 

 

 

 

Maaşımın yatırılmakta olduğu aşağıda bilgileri bulunan hesabımdan İstanbul Maliye Vakfı’nın Ziraat Bankası Bahçekapı Şubesindeki 803015865001nolu hesabına (İban No:TR21 0001 0022 4680 3015 8650 01), ikinci bir talimatıma kadar süresiz her ayın 15’inde otomatik olarak bağış aktarılması için gereğini arz ederim. …/…/…

 

 

 

Ad-Soyad

     İmza

 

 

 

 

 

T.C.No:

 

Görev Yeri:

 

Banka Adı/Şube Kodu/Hesap No:

 

Personel Banka İban No:

 

Personel Sicil No:

 

Bağış Tutarı:

 

 

İndirmek için Tıklayınız