Vakfımız, Kurulduğu 1996 yılından itibaren mensuplarımızın sağlık, eğitim, vefat durumlarında ve kültürel sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında katkıda bulunmak için çaba harcamış, bu amaçlarını gerçekleştirmek için iktisadi işletmeler kurmuş ve işletmiştir. 2004 yılında yürürlüğe giren 5072 sayılı kanun ile vakfımızın sahip olduğu iktisadi işletme kapatılmış ve en büyük gelir kaynağından mahrum kalmıştır. O tarihten beri vakfımız gerçekleştirmiş olduğu sosyal faaliyetleri siz değerli mensuplarımızın düzenli olarak yapmış oldukları 5 TL bağışlarla ve banka mevduat geliriyle sürdürmektedir. 

 

 Siz değerli mensuplarımız unutmamalıdır ki yapmış olduğunuz bağışlar, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı ve İstanbul Defterdarlığına bağlı birimlerde çalışanlardan oluşan yaklaşık 12.000 doğal üyemize, çocuklarına öğrenci bursu, sağlık yardımı ve vefat yardımı olarak aktarılmaktadır. Vakfımız günümüz şartlarında, mensubumuzun vefatı halinde geride kalan ailesine 3.000.- TL, devlet tarafından karşılanamayan sağlık harcamalarında maddi olanakları ölçüsünde maksimum 2.000.- TL ve her yıl üniversite düzeyinde eğitim gören çocuklara (2011 yılı için çocuğa 100.- TL) öğrenci bursu vermektedir. Bu sosyal yardımlar bu güne kadar tüm mensuplarımıza bağışta bulunsun veya bulunmasın faaliyetlerimize katılsın veya katılmasın herhangi bir ayrım gözetmeksizin yapılmış olup bundan sonra da aynı özen ve dikkat içerisinde yapılmaya devam edilecektir.

 

 Bu aşamada gelir kaynakları azalan ve gelecek dönemde bu kadar yardımı devam ettiremeyecek olan vakfımızın faaliyetlerinin devam ettirebilmesi için, siz değerli mensuplarımızdan isteyenlerin ekteki otomatik bağış talimatını doldurarak maaş aldığı Garanti Bankası şubesine teslim etmesi gerekmektedir.

 

   Unutulmamalıdır ki gerek maddi gerekse manevi en büyük destekçimizin sizler olduğunuz gerçeğinden hareketle vakfımızın tek ve asli amacı mensuplarına hizmet etmek olup, yapacağınız asgari her 10,00-TL’lik bağış en nihayetinde sizlere fayda olarak dönecektir.

 

İstanbul Maliye Vakfı

Yönetim Kurulu Başkanlığı